Krásně a hladce vpluli jsme do nového roku, ať je vám v něm vždy do ladného kroku       a skoku. Láska, radost, zdraví, hlavně ať vás život baví. Čas nechť klidně plyne vám a já         k tomu další kurzy přidávám. Sejdeme se spolu, budeme pánví klopit nahoru a dolu. Těším se na vás. S láskou Markéta