TRANSFORMATIVNÍ ROZHOVOR - LÉČENÍ SLOVEM 

      Jmenuji se Ivana Vrtalová. Jsem studentkou předškolní a mimoškolní pedagogiky. A právě role studenta bude asi jedna z mých celoživotních rolí, protože cítím, že touha si věci prozkoumat, poznat, osvojit a následně je zrealizovat mě převyšuje. Mé nejmilejší místo a výživa pro mou duši je příroda, bytí v Zeleném a naslouchání koncertu ticha...                                   Živím se tím. Zajímají mě také bylinky a aromaterapie. Ráda tvořím,... jakkoliv - výtvarně, rukodělně i v prostoru v obklopení fajn lidí, kde se vzájemně sdílíme nebo "jen" SPOLU jsme. Směju se, zpívám si i tancuju. Vnímám se, naslouchám si a žiju se. Miluji jen tak BÝT.                       Momentálně jsem praktikantkou v učení se transformativnímu rozhovoru, který zaštiťuje nezisková organizace Porozumění mysli. Toto léčení slovem a naslouchání je pro mě tedy nejaktuálnější téma a oblast, kde směřuji svou pozornost. A díky čemuž, otevírám své další a neomezené obzory. A zcela upřímně jsem nadšená! Vidím v tom obrovský smysl a přesah. Zkoumám a objevuji to, co je pro nás nejpřirozenější a vychází z našeho nitra, avšak v dnešní době mnohým z nás tak vzdálené. Ráda bych se o to podělila i s Vámi, abyste také měli tu možnost vidět kouzlo, štěstí a nekonečné bohatství v samotném žití a jeho každičkém okamžiku. Užívat si život v lehkosti, lásce, se smíchem, respektem a pochopením sebe sama i druhých. 


Co to tedy transformativní rozhovor je?


• Je nějaká oblast/téma, které Ti nedovoluje žít život v takové lehkosti, jak by sis představoval/a? 

• Přál/a by sis posunout se dál/udělat změnu, ale nevíš, jak uskutečnit první krok? 

• Chybí Ti láskyplný, laskavý a bezpečný prostor na sdílení Tvých pocitů a prožitků, kterým by ten druhý opravdu naslouchal? 

• Prostor pro znovuobjevení, nahlédnutí a dotknutí se Tvé lidské podstaty 

• Uvědomění si, jak funguje naše mysl a myšlenka 

Transformativní rozhovor je možnost, jak uvidět Víc, cítit se lépe a žít život ve větší lehkosti a začít si ho užívat v pravdě a lásce. Pokud by Tě tato forma laskavého rozhovoru lákala, velmi ráda Tě provedu na cestě ke TVÉ odpovědi, které se zrovna potřebuješ dotknout. A hlavně! Kterou už v sobě každý z nás má. Ta největší moudrost je totiž v Tobě. Jen se ukryla pod nánosem všedních dní a starostí. Srdečně Tě zvu do prostoru plného pochopení, otevřeného srdce a mysli k objevování a zvědomování si vlastní jedinečnosti a krásy. Je možno mluvit o čemkoli. I o tom, co se Vám může na první pohled zdát jako neSMYSlné. Často se v tom objeví SMYSL a třeba i mnohém Víc. 

Pokud by Vás to vše volalo a zajímalo, můžete mě kontaktovat skrze mail či telefonní číslo. 

Ze srdce se těším na každého jediného z Vás.

S láskou Ivka 


email: ivca.vrtalova@seznam.cz

tel. číslo: 777 666 473

Vložte svůj text...