METAMORFNÍ TECHNIKA


METAMORFNÍ TECHNIKA neboli MOTÝLÍ MASÁŽ jako prostředek jemné a zároveň hluboké osobní proměny prostřednictvím uvolnění bloků.


PROČ NÁZEV METAMORFNÍ TECHNIKA (MT)?

     Metamorfní technika je konkrétní metodou proměny člověka, tzv. metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna motýlí housenky přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí se v krásného motýla.


CO JE TO METAMORFNÍ TECHNIKA?

     Výjimečná a zároveň jednoduchá a příjemná metoda pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů, stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura - matrice budoucí lidské bytosti.

     Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

     Jemná, ale nesmírně účinná a hluboká terapie, která se soustředí pouze na reflexní zónu páteře, chodidel, rukou a hlavy. Tato zóna zachycuje celou časovou periodu těhotenství od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel) až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti). Technikou působíme na energetické bloky, které se v daném období utvořily.

     Aplikace metamorfní techniky působí přímo na jemnohmotnou úroveň naší bytosti. Metamorfika je také skvělým prostředkem pro zjemnění našich smyslů, pro zvýšení naší citlivosti ve vnímání.


KOMU JE URČENA?

     Všem. Je výborná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADHD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. Současně zajistí výrazné zlepšení nejrůznějších zdravotních problémů, i těch velmi starého původu.


JAK ÚČINKUJE?

     Technika používá vrozenou schopnost regenerace každého organizmu. Aktivním principem je vitální (životní) energie ošetřovaného. Má hluboký, trvalý a nenásilný účinek, který neprovokuje žádná traumata.

JAK SE APLIKUJE?

     Metamorfika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či o minulých nemocech.

     Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení.  Je technikou, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.


JEMNÝ DOTEK MOCNÉ TRANSFORMAČNÍ SÍLY...


Proměna postojů a reakcí, jednoduchost, nesmírná příjemnost a hluboké uvolnění, fyzické uzdravení a zdraví, duševní a emocionální pohoda, projevení osobního potenciálu              a talentů = METAMORFÓZA... Co je to?

  • Metamorfóza či METAMORFNÍ nebo také MOTÝLÍ TECHNIKA je jemná masáž vnitřní strany nártu. Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v kuklu a pak v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti a a jeho plný potenciál. Proto je motýl symbolem metamorfózy.
  • Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle a kdy se nastavovaly základy nové lidské bytosti, tzv. matrice.

Jde o ty životní vzorce, jež se vytvořily prostřednictvím zkušenosti v matčině těle a jež se pak v rodině předávají dále. Tyto vzorce se mohou přenést na dítě jak z matčiny, tak i z otcovy strany. Brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici a tím brání jeho plnému projevení se.

Aplikace metamorfózy představuje pro klienta osvobození se od jeho minulosti tím, že postupně dojde k uvolnění negativních vlivů a životních vzorců vytvořených v jeho embryonálním období. Omezující vzorce a struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu (jež je u všech lidí neomezený), mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o rovinu organickou, ale o rovinu duševních vzorců a energetického nastavení člověka.

Základem této techniky je skutečnost, že noha představuje věrný obraz člověka. Na noze je možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo - tedy i zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

K této tělesné shodě, tak jak ji objevil Robert St. John, se připojuje skutečnost, že linie na vnitřní straně nártu, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství - tedy to, jak během těhotenství u plodu postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

Zatímco v matčině těle poznenáhlu vyrůstalo malé tělíčko, ukládaly se informace nejen o něm, ale též o psychických a emocionálních vlivech, které na něj působily během celého těhotenství. Vše, co matka v té době zažívá, má vliv na nastavení postojů člověka.

     Metamorfní technika je katalyzátorem schémat energie, čili vitální síly, umožňující transformaci života bez snažení se a přejití ze stavu těch, jimiž jsme, do stavu těch, jimiž můžeme být v souladu s vesmírnými principy, čili do stavu plného potenciálu.

                  

             Jemný dotek mocné transformační síly vesmírného/bož­ského vědomí


Samotná aplikace se děje na třech různých oblastech, jež jsou reflexními zónami páteře:

Linie nohy: vyjadřuje prenatální vzorce bytí a pohyb vpřed

Linie hlavy: vyjadřuje vzorce myšlení

Linie ruky: vyjadřuje konání a změny vzorců myšlení

Tato metoda je vhodná pro kohokoliv, její aplikace nemá žádné omezení.

 Ceník

  Masáž MT /90 - 120 min./                                                                                     1300,-Kč    Masáž MT - dítě do 14 let /60 - 90min./                                                               1000,- Kč

  Terapie může být doplněna dle volby klienta křišťálovou terapií 


Objednávky

      Pro objednání masáží metamorfní technikou volejte na tel. +420 777 893 997 

      Těším se na Vás

      S láskou

      Markéta Vrtalová