Docházkové skupinové kurzy 

     Docházkové skupinové kurzy Tajemství I. a II. probíhají v 5 lekcích 1x za týden. Každá lekce trvá 2 hodiny /120 minut/. Tato forma kurzu nabízí ženám delší čas pro správné naučení  techniky cvičení pánevního dna metodou 3x3, čas pro navedení svého těla do správného dýchání.  Ženy mají větší prostor pro vlastní prožitek, bytí sama se sebou, pozorování sebe sama a vlastního těla.

     


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA I.

        

                                                       
ÚTERÝ        5.10 - 2.11. 2021        17.00. - 19.00 hod.       PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH                                                                                                                     KATEGORIÍ

ÚTERÝ       16.11. - 14.12. 2021      17.00. - 19.00 hod.       PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH                                                                                                                     KATEGORIÍ

                      TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA II. 

/navazující kurz/


PRO ABSOLVENTKY TAJEMSTVÍ I.
Termín kurzu bude vypsán dle zájmu žen.