Docházkové skupinové kurzy 

     Docházkové skupinové kurzy Tajemství I. a II. probíhají v 5 lekcích 1x za týden. Každá lekce trvá 2 hodiny /120 minut/. Tato forma kurzu nabízí ženám delší čas pro správné naučení  techniky cvičení pánevního dna metodou 3x3, čas pro navedení svého těla do správného dýchání.  Ženy mají větší prostor pro vlastní prožitek, bytí sama se sebou, pozorování sebe sama a vlastního těla.

     Docházkový kurz Pánevní dno v pohybu je rozděleno do 10 lekcí 1x za týden. Každá lekce je o délce 90 minut.


Termíny docházkových kurzů /podzim 2020/

jsou v přípravě.


TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA I.

        

                                                       
PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
                      TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA II. 

/navazující kurz/


PRO ABSOLVENTKY TAJEMSTVÍ I.

                                              
 


                                          PÁNEVNÍ DNO V POHYBU