ACCESS BARS

     Access Bars je od roku 1990 světově uznávaná  a  velmi účinná  transformační   technika  s trvalými výsledky. Po její aplikaci se mění naše osobní paradigma, vnímání světa a života, naše uplatnění v něm a uvědomění sebe sama. Každý si neseme něco neblahého v nitru ze své minulosti, co nás svým způsobem omezuje. Je třeba osvobodit zářivé bytosti uvnitř nás, abychom mohli žít naplněný život, využít svůj vrozený potenciál a těšili se ze života.

     Víte, že člověk má na hlavě 32 přístupových bodů k vědomí, které zahrnují nejrůznější témata každodenního života, naše myšlenky, názory, postoje, emoce, vzorce...? Mluvíme např. o zdraví,  hmotnosti,   penězích,   vztazích,   hněvu,   stresu,   úzkosti,   strachu,   neklidu  a dalších.

     Access Bars je technika pro jejich uvolnění a obnovení funkce vědomí. Terapie je jednoduchá, bezpečná a účinná. Probíhá vleže, v klidu, v meditativním stavu a terapeut přikládá jemně svoje prsty na hlavu v určitých kombinacích daných bodů. Při přijímání Barsu se zpomalují mozkové vlny, univerzální energie proudí a uvolňuje vytvořené elektromagnetické náboje a vyčistí se staré vzorce a programy. Tím získáme prostor pro změnu. Mizí strach a přichází klid, odstraní se minulost a mění se pravděpodobnost budoucích možností.  Tělo  se  učí   přijímat  a   nastává obnova fyzického  i duchovního stavu člověka. 

     Pokud jsou ve Vašem životě oblasti, které byste rádi změnili, pak můžete vyzkoušet, jak tato  metoda působí. 

     Začne se dít to, co je pro Vás v tomto čase nejlepší.....

Ceník

1 sada ošetření /3 terapie/ - 1 ošetření/90 min.                                                               2700.- Kč

1 sada ošetření /3 terapie/ - dítě do 12 let - 1 ošetření/60 min.                                       1700,- KčObjednávky

Na terapii se objednávejte na telefonu 777 893 997.

Těším se na Vás
S láskou
Markéta Vrtalová